Minister of Agriculture

بیانیه جلالتمآب اسدالله ضمیر وزیر زراعت , آبیاری و مالداری

حضار گرامی, مهمانان عزیز, متخصصین و محققین ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی و اشتراک کننده گان حاضر در تالار مسرت دارم که امروزدر کنفرانس علمی متخصصین تحقیقات زراعتی که کارکرد های یکساله شان را بالای تحقیق گندم و جو با در نظر داشت اساسات علمی و دست آورد های آن بحضور داشت استادان محترم پوهنحی های زراعت پوهنتون های مرکز وولایات, متخصصین موسسات ملی و بین المللی چون,ICARDA,JICA,FAO,CIMMYT دفتر همکاری های فرانسه , پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان (AAIP) , ریاست اتحادیه ملی شرکت های تولید تخم و سایر اشتراک کننده گان ارائیه میدارند اشتراک دارم.

حاضرین گرانقدر!

همه میدانند که اساس معشیت و اقتصاد کشور ما را بیشتر از همه زراعت و مالداری تشکیل داده است و اکثریت مردم ما طور مستقیم و یا غیر مستقیم در زراعت اشتغال دارند.

دانشمندان گرامی میدانند که مسیر بنیادی و اساسی که زراعت را بر پایه های ترقی و انکشاف میرساند همانا تحقیقات زراعتی میباشد, پس باید گفت که تحقیق محور اصلی و سمت دهنده زراعت و اقتصاد کشور بسوی رشد و انکشاف است.

من یقین کامل دارم که متخصصین و محققین تحقیقات زراعتی با یک سازمان دهی و رهبری سالم توانسته و میتواند امور تحقیق را در جهت تولید و انکشاف تکنالوژی های جدید بخاطر عرضه بهتر خدمات برای دهاقین, باغداران, و مالداران کشور به شکل گسترده و موفقانه پیش ببرند چنانچه کنفراس امروزی که با اساسات علمی و تخنیکی بالای نباتات خاصتا ً نبات ستراتیژیک گندم تدویر یافته شاهد مدعای ماست.

باور کامل دارم که محققین تحقیقات با استفاده از امکانات محدود بودجوی و با روش های علمی, مهارت های کاری و عرق ریزی های شان توانسته اند با تولید و معرفی ورایتی های جدید اصلاح شده نباتات خاصتا ً گندم سطح حاصلات را تا حدی افزایش دهند.

دوستان و محققین محترم!

وزارت زراعت, آبیاری و مالداری همیشه در تلاش است با استفاده از بودجه دست داشته و کمک های منابع کمک کننده زیر ساخت های ضروری این ریاست را حمایت, بازسازی و انکشاف دهد شرایط و فرصت های بهتر را جهت بالا بردن اندوخته های علمی کارمندان در داخل و خارج مهیا سازد.

افتخار دارم که جوانان متخصص تحقیقات زراعتی راه گشای همه مشکلات بخش زراعت بوده زراعت کشور شان را با همکاری سایر ارگان های ذیدخل انکشاف داده در تامین معیشت پایدار و رسیدن به خودکفائی توانائی های مسلکی خود را بخرچ دهند.

امیدوارم این کنفرانس و کار های مثمر متخصصین راه پیشرفت را در عرصه زراعت هموار سازد در اخیر آرزو دارم تا سال آینده شاهد پیشرفت های خوبی در عرصه زراعت باشم.

برای همه اشتراک کننده گان از خداوند متعال توفیق خدمت و اخلاص آرزمندم.

هدف از برگزاری کنفرانس !

  • ارایه نتایج تحقیقات زراعتی برای متخصصین ملی تحقیقات (استادان بخش زراعت پوهنتون ها و ادارات تحقیقات بین المللی و سایر پروژه های تحقیقاتی).
  • شریک ساختن نظریات متخصصین , استادان , ریاست اتحادیه ملی شرکت های تولید تخم غرض سهم گیری شان در جهت معیاری شدن فعالیت های تحقیقاتی.
  • شریک سازی نتایج تحقیقاتی و تکنالوژی های جدید تولید شده با نماینده گان ریاست ترویج و شرکت های تولید تخم در جهت انتقال به موقع آن بدهاقین غرض افزایش کمی و کیفی محصولات زراعتی.

Loading