ششمین کانفرانس ملی محققین گندم و جو در افغانستان

!ششمین کانفرانس ملی محققین گندم و جو در افغانستان

انستیتوت تحقیقات زراعتی افغانستان افتخار دارد که میزبان ششمین کانفرانس علمی محققین گندم و جو که چهار روز متواتر ادامه داشت میباشد. در این کانفرانس مشاورین محترم وزارت زراعت، راسای محترم انستیتوت تحقیقات زراعتی، رییس محترم تصدیق دهی تخمهای بذری، راسا و اساتید پوهنحی های زراعت پوهنتون های مرکز و ولایات، متخصصین و محققین موسسات همکار بین المللی اعم از سمیت (CIMMYT) و ایکاردا (ICARDA) متخصصین پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان (AAIP) و متخصصن محترم ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی شرکت داشته اند که در این کانفرانس روی موضوعات علمی و تحقیقی تمرکز نموده هر یک نتایج تجارب تحقیقاتی خویش را پیشکش، و پیرامون فعالییت ها، کارکردها و برنامه های انستیتوت تحقیقات زراعتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در آخر تمام نظریات، انتقادات و پیشنهادات شرکت کننده گان به حوصله مندی کامل شنیده شده که امید در آینده تحقیقات موثر واقع شود.
قابل یادآوری است که این انستیتوت در شرف معرفی و سفارش 12 ورایتی گندم با تفاوت فصل های کشت (زمستانی بهاری و اختیاری) در زونهای مختلف اقلیمی گشور و بسته های اگرانومیکی (تخمریز، زمان کشت، دوز های مختلف کود های کیمیاوی از قبیل نایتروجن ودای امونم فاسفیت) بعد از تحقیق به دهاقین کشور میباشد.
.در آخر اداره انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان تعداد متخصصین و کارمندان این انستیتوت و موسسات همکار را   تحسین و تشویق نموده و دو فارم پیشگام تحقیقات زراعتی را لوح تقدیر تفویض نمود

 

    

Loading

One thought on “ششمین کانفرانس ملی محققین گندم و جو در افغانستان

  1. کانفرانس ملی محققین گندم و جو واقعا خیلی موثر بود!
    ایجاد چنین کانفرانس ها برای محققین انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان اشد ضرورت بوده و در چنین فرصت طلایی متخصصین میتوانند اندوخته ها و تجارب کار های عملی خویش را با یکدیگر شریک سازند که در تجارب آینده متخصصین را کمک خواهند کرد.
    امید وار استم که اداره این انستیتیوت با همکاری متخصصین خویش بتواند در دگر بخش ها مانند امراض و آفات، باغداری، آبیاری و غیره موارد مهم دگر کانفرانس های را دایر نموده تا متخصصین، اساتید دانشگاه ها ، دهاقین پیش قدم و غیره کسانیکه ارتباط مستقیم با چنین کانفرانس ها دارند را دور هم جمع
    نموده تا در ترویج نتایج تحقیقاتی سهم ارزنده ای داشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *